Iepirkumi (2018. gads)

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    11.12.2018
     Līguma priekšmets    PIEDĀVĀJUMS JĀIESNIEDZ ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2018/07/ERAF
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    21.01.2019.
     Līgumcena EUR (bez PVN)    123638
     Piegādātais    SIA REM PRO
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146
     Procedūras statuss    Pārtraukts
     Procedūras uzsākšanas datums    01.11.2018
     Līguma priekšmets    PIEDĀVĀJUMS JĀIESNIEDZ ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    11.12.2018., līdz plkst. 13.00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    
     Piegādātais    
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146
     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    26.09.2018
     Līguma priekšmets    Fujinon Fujifilm medicīnisko iekārtu diagnostikas un servisa pakalpojumi
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2018/05
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    08.10.2018.
     Līgumcena EUR (bez PVN)    20000
     Piegādātais    SIA NMS Elpa
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146
     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    20.09.2018
     Līguma priekšmets    Papildus būvdarbi
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2018/04
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    02.10.2018., līdz plkst. 13.00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    129 712,45
     Piegādātais    SIA Aimasa
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146
     Procedūras statuss    Pārtraukts
     Procedūras uzsākšanas datums    18.09.2018
     Līguma priekšmets    Papildus būvdarbi
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2018/03
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    01.10.2018., plkst.13.00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    
     Piegādātais    
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146
     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    08.08.2018
     Līguma priekšmets    Siemens vizuālās diagnostikas iekārtu apkope
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2018/02
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    17.08.2018.
     Līgumcena EUR (bez PVN)    170578,50
     Piegādātais    Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146
     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    23.03.2018
     Līguma priekšmets    Vienkāršotā fasādes atjaunošana
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2018/01
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    18.04.2018., plkst. 13.00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    859850,18
     Piegādātais    SIA Aimasa
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146