Iestāšanās kārtība stacionārā

Saņemt medicīnisko palīdzību stacionārā pacients var:

Plānveidā – ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu , pievienojot izrakstu ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi un pacienta veselības stāvokli, vienojas ar ārstniecības iestādi par pacienta stacionēšanas nepieciešamību un pacienta stacionēšanas laiku, un izdara par to atzīmi nosūtījumā

Nosūtot uz Dienas stacionāru, ģimenes ārsts vai speciālists vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu.

Neatliekami – ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi, ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu,  ja uzskata, ka  pacientam nepieciešams saņemt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu neatliekamā kārtā, tiek izsniegts personai nosūtījums, nevienojoties ar slimnīcu par stacionēšanas laiku.

Pēc savas iniciatīvas – vēršoties slimnīcas uzņemšanas nodaļā . Uzņemšanas nodaļā veiks nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus, izvērtēs medicīniskās indikācijas un pieņems lēmumu par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas kārtību.

Pacients bez ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījuma var saņemt medicīniskos maksas pakalpojumus, ko apmaksā pats vai apdrošināšanas sabiedrība.