Norēķinu rekvizīti

SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”
Reģistrācijas nr.: LV40003551323
Jur. adrese: Ādama iela 2, Dobele, LV-3701

Banka: A/S SEB Banka (UNLALV2X)
Norēķinu konta numurs: LV24UNLA0050000387934

Banka: A/S SwedBank (HABALV22)
Norēķinu konta numurs: LV80HABA0001402050461

Banka: A/S Citadele Banka (PARXLV22)
Norēķinu konta numurs: LV84PARX0012946410001