Nomnieku saraksts 2024. gads

N.p.k.
Nomnieks
Lietošanas mērķis
Kadastra apzīmējums
Iznomājamo telpu platība
Līguma termiņš
1. 
AS “Sentor farm aptiekas” (reģ. Nr. 55403012521)
Aptiekas pakalpojumu sniegšanai
46010062420003
86,90 m2
31.12.2026.
2.
SIA “Flebomedika”
Ārstu konsultāciju, izmeklējumu, procedūru, skleroterapiju pārsiešanu un citu medicīnisku manipulāciju veikšanai
46010062420003
31,05 m2
31.12.2026.
3.
SIA “Medicīnas sabiedrība Gaiļezers” (reģ. Nr. 40103019330)
Nieru aizstājterapijas pakalpojumu sniegšanai (hemodialīze, hemodiafiltrācija)
46010062420003
129,00 m2
31.12.2026.
4.
SIA “Medicīnas sabiedrība Gaiļezers” (reģ. Nr. 40103019330)
Nefrologa ambulatoro konsultāciju sniegšanai (vienu vai divas reizes mēnesī)
46010062420003
31,35 m2
31.03.2025.
5.
Marģers Funka
Osteorefleksoterapijas pakalpojumu sniegšanai
46010062420003
36,59 m2
1.07.2025.
6.
Mirdzas Siliņas ārsta prakse, SIA (reģ. Nr.  48503024433)
Privātprakses pakalpojumu sniegšanai
46010062420004
54,11 m2
31.03.2026.
7.
Ģimenes ārste Iveta Cīrule, (reģ. apliecības Nr.11749)
Privātprakses pakalpojumu sniegšanai
46010062420003
32,15 m2
31.03.2026.
8.
Ģimenes ārste Māra Apine, (reģ. apliecības Nr. 11725)
Privātprakses pakalpojumu sniegšanai
46010062420003
31.55 m2
31.03.2026.
9.
SIA A.Knāviņa apbedīšanas pakalpojumu uzņēmējsabiedrība “ Velis - A”(reģ. Nr. 43602007009)
Apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai
46010062412005
160,90 m2
līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas brīdim
10.
Pašnodarbinātā persona Elita Eidiņa (reģ.Nr. 14046412359)
Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšanai
46010062420003
16,80 m2
31.03.2026.
11.
SIA “FerVit 5”, (reģ. Nr. 48503025566)
Garažas automašīnu novietošanai
46010062412010
57,60 m2
līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas brīdim
12.
IK “Varu aizvest”, (reģ. Nr. 48502012935)
Garažas automašīnu novietošanai
46010062412010
114,50 m2
līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas brīdim
13.
Andris Šenkevics
Garažas automašīnu novietošanai
46010062412010
57,80 m2
līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas brīdim
14.
Andis Logins
Garažas automašīnu novietošanai
46010062412010
20,20 m2
līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas brīdim