Nomnieku saraksts 2021. gads

N.p.k.NomnieksLietošanas mērķisKadastra
apzīmējums
Iznomājamo
telpu platība
Līguma
termiņš
1AS “Sentor farm aptiekas”
(reģ. Nr. 55403012521)
Aptiekas pakalpojumu sniegšanai4601006242000388,20 m230.06.2022.
2SIA A.Knāviņa apbedīšanas pakalpojumu
uzņēmējsabiedrība “Velis – A”
(reģ. Nr. 43602007009)
Apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai4601006241200598,67 m231.03.2024.
3Dobeles novada Sociālais dienests
(reģ. Nr. 90009147261)
Tehnisko palīglīdzekļu izvietošanai4601006241200262,00 m231.12.2022.
4Pašnodarbinātā persona Elita Eidiņa
(reģ.Nr. 14046412359)
Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšanai4601006242000357,40 m231.03.2023.
5Mirdzas Siliņas ārsta prakse, SIA
(reģ. Nr. 48503024433)
Privātprakses pakalpojumu sniegšanai4601006242000454,11 m231.03.2023.
6Ģimenes ārste Iveta Cīrule,
(reģ. apliecības Nr.11749)
Privātprakses pakalpojumu sniegšanai4601006242000332,15 m231.03.2023.
7Ģimenes ārste Māra Apine,
(reģ. apliecības Nr. 11725)
Privātprakses pakalpojumu sniegšanai4601006242000331.55 m231.03.2023.
8SIA “FerVit 5”,
(reģ. Nr. 48503025566)
Garažas automašīnu novietošanai46010062412010104,40 m231.03.2023.
9IK “Varu aizvest”,
(reģ. Nr. 48502012935)
Garažas automašīnu novietošanai46010062412010114,50 m228.02.2023.
10Andris ŠenkevicsGaražu automašīnas novietošanai4601006241201057,80 m231.03.2023.