SIA Dobeles un apkārtnes slimnīca fasādes atjaunošana

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    23.03.2018
     Līguma priekšmets    Vienkāršotā fasādes atjaunošana
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2018/01
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    18.04.2018., plkst. 13.00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    859850,18
     Piegādātais    SIA Aimasa
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts