Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    11.12.2018
     Līguma priekšmets    PIEDĀVĀJUMS JĀIESNIEDZ ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2018/07/ERAF
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    21.01.2019.
     Līgumcena EUR (bez PVN)    123638
     Piegādātais    SIA REM PRO
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts