Internā bloka un rehabilitācijas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

     Procedūras statuss    Pārtraukts
     Procedūras uzsākšanas datums    01.11.2018
     Līguma priekšmets    PIEDĀVĀJUMS JĀIESNIEDZ ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    11.12.2018., līdz plkst. 13.00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    
     Piegādātais    
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts