Sarunu procedūra par Siemens vizuālās diagnostikas iekārtu apkalpošanu

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    08.08.2018
     Līguma priekšmets    Siemens vizuālās diagnostikas iekārtu apkope
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2018/02
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    17.08.2018.
     Līgumcena EUR (bez PVN)    170578,50
     Piegādātais    Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts