Pārtikas produktu iepirkums SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca”

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    18.05.2016
     Līguma priekšmets    Pārtikas produkti
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2016/04
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    20.06.2016.
     Līgumcena EUR (bez PVN)    38 567,15
     Piegādātais    SIA Valks, Nākotne Export SIA, SIA Sanitex, SIA Futurus Food, Lestenes maiznīca SIA, AS Krieviņi
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts