Iepirkumi (2019. gads)

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri visa informācija par SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” veiktajiem iepirkumiem tiek publicēta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, Pasūtītāja profilā: (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/384).
Slimnīcas mājaslapā informācija par iepirkumiem netiek dublēta.

Pārtikas produktu piegāde slimnīcas virtuves vajadzībām

     Procedūras statuss     🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums         10.04.2019   
     Līguma priekšmets    
     PIEDĀVĀJUMS JĀIESNIEDZ ELEKTRONISKI   
    EIS e-konkursu apakšsistēmā   
     Iepirkuma identifikācijas numurs    
     SIA „DA slimnīca” 2019/01    
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    
     08.05.2019. līdz plkst. 13:00    
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    
     🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    
     Silvija Platače, Tālr. +371 63781146