Pārtikas produktu piegāde slimnīcas virtuves vajadzībām

     Procedūras statuss     🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums         10.04.2019   
     Līguma priekšmets    
     PIEDĀVĀJUMS JĀIESNIEDZ ELEKTRONISKI   
    EIS e-konkursu apakšsistēmā   
     Iepirkuma identifikācijas numurs    
     SIA „DA slimnīca” 2019/01    
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    
     08.05.2019. līdz plkst. 13:00    
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    
     🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    
     Silvija Platače, Tālr. +371 63781146    

Related Posts