Category

Iepirkumi par 2019. gadu
10
Apr

UZMANĪBU!

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri visa informācija par SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” veiktajiem iepirkumiem tiek publicēta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, Pasūtītāja...
Read More