Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    11.02.2013
     Līguma priekšmets    Ārpakalpojumi
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2013/01
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    līdz 2013. gada 18. marta, pulksten 13:00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    72 509.55
     Piegādātais    SIA „Sadzīves pakalpojumi”, reģ.Nr. 40003015027
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts