Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    07.04.2017
     Līguma priekšmets    Veļas mazgāšana
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2017/03
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    03.05.2017.
     Līgumcena EUR (bez PVN)    77 048,00
     Piegādātais    SIA Sadzīves pakalpojumi
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts