Tehniskā projekta izstrāde Dobeles un apkārtnes slimnīcas operāciju bloka operāciju zālei ar palīgtelpām, dzemdību operāciju zālei ar palīgtelpām, ķirurģiskajam profilam un autoruzraudzības pakalpojumi būvniecības laikā

     Procedūras statuss          🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums          12.07.2010  
     Līguma priekšmets     Tehniskā projekta izstrāde Dobeles un apkārtnes slimnīcas operāciju bloka operāciju zālei ar palīgtelpām, dzemdību operāciju zālei ar palīgtelpām, ķirurģiskajam profilam un autoruzraudzības pakalpojumi būvniecības laikā
     Iepirkuma identifikācijas numurs          SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” 2010/07 ERAF    
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš          līdz 2010. gada 14. decembra, plkst. 13:00    
     Līgumcena EUR (bez PVN)          24500,00     
     Piegādātais          Arhitektūras projektēšanas birojs „Alti” SIA”     
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā          🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona        Silvija Platače, Tālr. +371 63781146    

Related Posts