Sarunu procedūra par Medikamentu un medicīnas preču iepirkumu

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    18.12.2015
     Līguma priekšmets    Medikamenti un medicīnas preces
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2015/12
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    29.12.2015.
     Līgumcena EUR (bez PVN)    41 279,88
     Piegādātais    SIA Baltijas Dialīzes Serviss
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts