Pārtikas produktu iepirkums SIA

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    18.12.2013
     Līguma priekšmets    Pārtikas produktu piegāde
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2013/08
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    līdz 2014. gada 27. janvāra, pulksten 13:00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    
     Piegādātais    
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts