Pārtikas produktu iepirkums SIA

     Procedūras statuss    Pārtraukts
     Procedūras uzsākšanas datums    27.01.2015
     Līguma priekšmets    Pārtikas produkti
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2015/01
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    06.03.2015.
     Līgumcena EUR (bez PVN)    
     Piegādātais    
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts