Par SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīcas” ķirurģiskā profila un operāciju bloka rekonstrukciju

2012. gada 28. martā SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīcai” tika nodotas ekspluatācijā pilnīgi rekonstruētas operāciju bloka divas zāles ar palīgtelpām un ķirurģiskais profils (kurā ietilpst ķirurģijas, traumatoloģijas un ginekoloģijas nodaļas).

Lai nepieļautu plūsmu krustošanos operāciju bloka sterilajā zonā, pilnībā tika pārplānota materiālu un instrumentu sterilizācijas telpa, kā arī sterilo materiālu uzglabāšana un to padeve uz operāciju zālēm caur sienas skapjiem.

Abās operāciju zālēs sienas tika apšūtas ar TRESPA paneļiem, kuri nodrošina augstu sterilitātes vidi operāciju zālēs un viegli pakļaujas telpu tīrīšanai un dezinfekcijai.

Ir izbūvēta jauna, moderna ventilācijas sistēma, kura noteiktas temperatūras un mitruma sagatavotu gaisu padod caur HEPA filtriem nodrošinot pastāvīgu sterilā gaisa apmaiņu operāciju zālēs.

Personāla ērtākas darba vietas organizēšanai abās operāciju zālēs virs operāciju galda ir iebūvēta griestu konsole Trilux Opera IS 500 aparatūras pieslēgšanai un skābekļa, CO2 un N2O gāzu centralizētai piegādei un jaunas operāciju lampas Trilux Aurinio 160/120.

Ķirurģiskā profila nodaļas ir rekonstruētas atbilstoši Eiropas standartiem. Pie katras palātas nodaļā ir izbūvēta dušas telpa ar WC. Durvis uz palātām atbilst vides pieejamības normatīvajām prasībām, pa kurām brīvi var iebraukt ar funkcionālajām gultām un ratiņkrēsliem.

Visās ķirurģiskā profila palātās ir uzstādītas sienas konsoles ar  medicīnisko gāzu, elektrības rozetēm, personāla izsaukšanas pultīm. Personāla izsaukšanas pultis ir pie katras slimnieka gultas.

Rekonstrukcijas darbi tika īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dobeles un apkārtnes slimnīcā”, (identifikācijas Nr. 3DP/3.1.5.3.1./10/IPIA/VEC/016) ietvaros.

Kopējā īstenotā projekta summa Ls 857 422, no kuriem Ls 599 046 ir ERAF finansējums un atlikusī summa no slimnīcas līdzekļiem.

Related Posts