Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda projektu

10.01.2024. Projekts : “SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” ambulatoro pakalpojumu infrastruktūras attīstība, infekciju slimību ierobežošana, ilgspējīgas integrētas veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, pieejamības uzlabošana un stiprināšana.”

Mērķis: Attīstīt sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un stiprināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot ilgtspējīgus un integrētus ambulatoros pakalpojumus ar samazinātu infekciju slimību izplatību un kvalitatīvāku epidemioloģisko prasību ievērošanu.

Galvenā projekta īstenošanas darbība ir ambulatorās nodaļas 1. kārtas pārbūve.

Līgums: Līgums par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda īstenošanu noslēgts 2024. gada 9. janvārī.

Līguma Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001

Īstenošanas termiņš līdz 2026. gada 31. martam.

Projekta kopējie izdevumi sastāda 234 517,44 EUR, t.sk.:

  • Atveseļošanas fonda finansējums – 197 111,00 EUR;
  • Privātais finansējums – 37 406,44 EUR.

30.04.2024. Lai sekmīgi īstenotu projektu 2023. gada 27. novembrī tika noslēgts pakalpojuma līgums Nr. 1.16/107 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu būvdarbu laikā. Pašlaik aktīvi tiek strādāts pie būvprojekta izstrādes.

Sakarā ar to, ka būvprojekta izstrāde sekmīgi virzās uz beigām 2024. gada 22. aprīlī tika izsludināts iepirkums PIL 9.panta kārtībā “Būvprojekta “SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” stacionāra ēkas 1. stāva ambulatorās nodaļas pārbūve, Ādama iela 2, Dobele,” ekspertīze.

Related Posts