Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda projektu

10.01.2024

Projekts : “SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” ambulatoro pakalpojumu infrastruktūras attīstība, infekciju slimību ierobežošana, ilgspējīgas integrētas veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, pieejamības uzlabošana un stiprināšana.”

Mērķis:

Attīstīt sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un stiprināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot ilgtspējīgus un integrētus ambulatoros pakalpojumus ar samazinātu infekciju slimību izplatību un kvalitatīvāku epidemioloģisko prasību ievērošanu.

Galvenā projekta īstenošanas darbība ir ambulatorās nodaļas 1. kārtas pārbūve.

Līgums:

Līgums par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda īstenošanu noslēgts 2024. gada 9. janvārī.

Līguma Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/001

Īstenošanas termiņš līdz 2026. gada 31. martam.

Projekta kopējie izdevumi sastāda 234 517,44 EUR, t.sk.:

Atveseļošanas fonda finansējums – 197 111,00 EUR;

Privātais finansējums – 37 406,44 EUR.

Related Posts