Notikums

30.04.2021. mūsu slimnīcas darbiniecei medicīnas māsai
Ritai Siliņai tika pasniegta Jāņa Leimana balva par ieguldījumu tuberkulozes ierobežošanā.