Medikamentu un medicīnas preču iepirkums

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    11.05.2011 
     Līguma priekšmets    Medikamentu un medicīnas preču iepirkums
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca” 2011/05
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    līdz 2011. gada 8. jūlija, pulksten 13:00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    
     Piegādātais    Vairāki
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts