Vakances

10
07, 2020
09:56:53

Valdes loceklis

  Pienākumi

Dobeles novada pašvaldība kā SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” kapitāla daļu turētājs, izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru - atlasi uz SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” valdes locekļu amatu.

Ar kapitāla daļu turētāja 2020. gada 6. jūlija lēmumu Nr.1/1.44. “Par SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa uzsākšanu un nominācijas komisijas izveidošanu”, izveidota nominācijas komisija, lai nodrošinātu SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesu. Komisijas priekšsēdētājs – Gunārs Kurlovičs, pašvaldības izpilddirektora vietnieks. Komisijas locekļi : Aiva Pole-Grinšpone, pašvaldības juridiskās nodaļas juriste, Inita Nagliņa - pašvaldības personāldaļas vadītāja, Lelde Pintāne- SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" galvenā māsa, Valentina Agijeviča – SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" galvenā grāmatvede.

  Prasības kandidātam

SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” locekļa amata kandidātiem izvirzītas šādas prasības:

1.Valodu prasmes: Valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā.

2. Izglītība: Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus veselības aprūpes nozarē.

3. Darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 3.1 vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā veselības aprūpes vai slimnīcu darbības jomā vai 3.2. vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus veselības aprūpes vai slimnīcu darbības jomā.

4. 4. Kompetences: 4.1. darbinieku motivēšana un attīstīšana; 4.2. pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana; 4.3. komandas vadīšana; 4.4. orientācija uz attīstību; 4.5. stratēģiskais redzējums; 4.6. plānošana un organizēšana; 4.7. lēmumu pieņemšana un atbildība; 4.8. orientācija uz rezultātu sasniegšanu; 4.9. pārmaiņu vadīšana; 4.10. civilās aizsardzības pasākumu organizācija kapitālsabiedrībā.

5. Nevainojama reputācija. Iesniedzamie dokumenti: - pieteikuma vēstule brīvā formā līdz 10000 rakstu zīmēm, burtu lielums 12 p uz A4 formāta lapām, kas ietver pretendenta kompetenču izklāstu; - dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) Europass formātā - https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=lv; - izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas; - citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi; - apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu). Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka: - pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi; - personas datu apstrādes pārzinis ir Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

  Mēs piedāvājam

dinamisku un daudzveidīgu darbu profesionālā komandā;

iespēju realizēt savus profesionālos mērķus;

stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

  Kontaktinformācija

Pieteikumus atlasei var iesniegt līdz 2020. gada 31. jūlija plkst. 16:00 :

- nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi

[email protected];

- iesniedzot personīgi darba dienās no plkst. 8:00 – 16:00 Dobeles novada

pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Personīgi iesniegtie dokumenti jāievieto slēgtā aploksnē ar norādi “Atlasei uz SIA “Dobeles slimnīca”” valdes locekļa amatu”.


07
02, 2018
09:56:53

Anesteziologs-Reanimatologs

  Pienākumi

Anesteziologs-Reanimatologs

  Prasības kandidātam

· augstākā medicīniskā izglītība;

· reģistrācija ārstniecības personu reģistrā.

· Iemaņas darbā ar "Ārsta birojs" programu tiks uzskatītas par priekšrocībām.

  Mēs piedāvājam

dinamisku un daudzveidīgu darbu profesionālā komandā;

iespēju realizēt savus profesionālos mērķus;

stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

elastīgu darba grafiku.

  Kontaktinformācija

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:

[email protected]

Adrese: Ādama iela 2, Dobele, LV-3701

Kontaktpersona - galvenā māsa Lelde Pintāne, tālr. +371 63 72 33 66,
mob. +371 29 47 66 66


07
02, 2018
09:56:53

Ķirurgs

  Pienākumi

Ķirurgs

  Prasības kandidātam

· augstākā medicīniskā izglītība;

· reģistrācija ārstniecības personu reģistrā.

· Iemaņas darbā ar "Ārsta birojs" programu tiks uzskatītas par priekšrocībām.

  Mēs piedāvājam

dinamisku un daudzveidīgu darbu profesionālā komandā;

iespēju realizēt savus profesionālos mērķus;

stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

elastīgu darba grafiku.

  Kontaktinformācija

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:

[email protected]

Adrese: Ādama iela 2, Dobele, LV-3701

Kontaktpersona - galvenā māsa Lelde Pintāne, tālr. +371 63 72 33 66,
mob. +371 29 47 66 66


07
02, 2018
09:56:53

Internā bloka vadītājs/a

  Pienākumi

Internā bloka vadītājs/a

  Prasības kandidātam

· augstākā medicīniskā izglītība;

· reģistrācija ārstniecības personu reģistrā.

· Iemaņas darbā ar "Ārsta birojs" programu tiks uzskatītas par priekšrocībām.

  Mēs piedāvājam

dinamisku un daudzveidīgu darbu profesionālā komandā;

iespēju realizēt savus profesionālos mērķus;

stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

elastīgu darba grafiku.

  Kontaktinformācija

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:

[email protected]

Adrese: Ādama iela 2, Dobele, LV-3701

Kontaktpersona - galvenā māsa Lelde Pintāne, tālr. +371 63 72 33 66,
mob. +371 29 47 66 66


07
02, 2018
09:56:53

Radiologs diagnosts

  Pienākumi

Radiologs diagnosts

  Prasības kandidātam

· augstākā medicīniskā izglītība;

· reģistrācija ārstniecības personu reģistrā.

· Iemaņas darbā ar "Ārsta birojs" programu tiks uzskatītas par priekšrocībām.

  Mēs piedāvājam

dinamisku un daudzveidīgu darbu profesionālā komandā;

iespēju realizēt savus profesionālos mērķus;

stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

elastīgu darba grafiku.

  Kontaktinformācija

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:

[email protected]

Adrese: Ādama iela 2, Dobele, LV-3701

Kontaktpersona - galvenā māsa Lelde Pintāne, tālr. +371 63 72 33 66,
mob. +371 29 47 66 66


07
02, 2018
09:59:28

Internists

  Pienākumi

SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" piedāvā pastāvīgu darbu internistam (vēlams sertifikāts) uz pilnu darba laiku stacionārā.

  Prasības kandidātam

augstākā medicīniskā izglītība;

vēlams sertefikāts;

spēja izšķirt prioritātes, kritiskā situācijā pieņemt atbildīgus lēmumus;

augsta atbildības sajūta;

spēja strādāt komandā;

interese par jaunumiem medicīnas nozarē.

  Mēs piedāvājam

dinamisku un daudzveidīgu darbu profesionālā komandā;

iespēju realizēt savus profesionālos mērķus;

stabilu un konkurentspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas;

elastīgu darba grafiku;

nodrošinam ar dzīvokli.

  Kontaktinformācija

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:

[email protected]

Adrese: Ādama iela 2, Dobele, LV-3701

Kontaktpersona - Juris Bogužs, Tālr. +371 29624565


07
02, 2018
09:57:26

Ginekologs dzemdību specialists

  Pienākumi

Ginekologs dzemdību specialists

  Prasības kandidātam

* ausgtākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);

* reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

* sertifikāts specialitātē (ginekologa-dzemdību speciālitātē);

* laipni gaidīsim arī ginekoloģijas-dzemdību specialitātes ārstu rezidentu.

  Mēs piedāvājam

* interesantu un dinamisku darbu;

* profesionālu un draudzīgu kolektīvu;

* pēc vajadzības tiks risināts jautājums par dzīvesvietu, bērnudārzu, transporta kompensāciju;

* ja ir ieinteresējusi kolposkopijas metode, tāda ir pieejama.

Slimnīca var apmaksāt kursus šajā metodē savam darbiniekam.

  Kontaktinformācija

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:

[email protected]

Adrese: Ādama iela 2, Dobele, LV-3701

Kontaktpersona - galvenā māsa Lelde Pintāne, tālr. +371 63 72 33 66,
mob. +371 29 47 66 66


07
02, 2018
09:58:36

Pediatrs

  Pienākumi

Pediatrs

  Prasības kandidātam

*ausgtākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);

* reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

* sertifikāts specialitātē;

* laipni gaidīsim arī pediatra specialitātes ārstu rezidentu.

  Mēs piedāvājam

* interesantu un dinamisku darbu;

* profesionālu un draudzīgu kolektīvu;

* pēc vajadzības tiks risināts jautājums par dzīvesvietu, bērnudārzu, transporta kompensāciju.

  Kontaktinformācija

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:

[email protected]

Adrese: Ādama iela 2, Dobele, LV-3701

Kontaktpersona - galvenā māsa Lelde Pintāne, tālr. +371 63 72 33 66,
mob. +371 29 47 66 66


07
02, 2018
09:57:45

Māsa

  Pienākumi

veikt pacientam nozīmētos izmeklējumus, novērot pacientu izmeklējumu laikā;

iegūtos datus reģistrēt vai nodot ārstam analizēšanai un interpretēšanai;

asistēt ārstam izmeklējumu laikā;

organizēt pacientu plūsmu, savlaicīgu izsaukšanu uz izmeklējumiem;

visas manipulācijas un metodes veikt saskaņā ar pieņemtajām vadlīnijām ārstniecības iestādē.

  Prasības kandidātam

vidējā speciālā, pirmā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā medicīniskā izglītība;

reģistrēta ārstniecības personu (māsu) valsts reģistrā;

augsta atbildības sajūta;

spēja strādāt komandā;

inetrese par jaunumiem medicīnas nozarē;

valsts valodas zināšanas, vēlamas svešvalodu zināšanas.

  Mēs piedāvājam

dinamisku un daudzveidīgu darbu profesionālā komandā;

iespēju realizēt savus profesionālos mērķus;

stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

elastīgu darba grafiku.

  Kontaktinformācija

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:

[email protected]

Adrese: Ādama iela 2, Dobele, LV-3701

Kontaktpersona - galvenā māsa Lelde Pintāne, tālr. +371 63 72 33 66,
mob. +371 29 47 66 66


Kontakti

Ambulatorās nodaļas reģistratūra
+371 63722375

Radioloģijas nodaļas reģistratūra
+371 63722407

Uzņemšanas nodaļa
+371 63723442

E-pasts
[email protected]


Ģimenes ārstu konsultatīvas tālrunis
+371 66016001

Nacionāla veselības dienesta informatīvais tālrunis
+371 80001234

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana
03 , 112, 113

Darba laiki

Speciālistu darba laiki

Sekot @dobelesslimnica