Par slimnīcu

Slimnīcas vēsture

    Slimnīca dibināta 1918./ 1919. gadā: 1925. gadā pārbūvēta pēc arhitektu Maindeļa un Bilenšteina projektiem; turpinājās slimnīcas celtniecība, tika izbūvēti divi jauni spārni, slimnīca tika labiekārtota ar rentgena aparatūru, laboratoriju, EKG aparatūru; 1989.gadā pēc A. Purviņa projekta tika uzcelta jauna slimnīca, to veido 5 stāvu ārstniecības korpuss, kurā izvietojas klīniskās nodaļas, bet otru korpusu veido 4 stāvu korpuss, kurā izvietojas operāciju bloks, reanimācijas nodaļa, centrālā sterilizācija, klīniskā laboratorija, rehabilitācijas nodaļa, ēdināšanas bloks, administrācija. 1999. gadā uzsākta laparoskopiskā ķirurģija, 2000. gadā darbu uzsāka datortomogrāfs, 2001. gadā atvērta hemodialīzes ( mākslīgās nieres ) nodaļa.
    Pirmais iestādes vadītājs bija Edgars Francmanis, dzimis 1878.06.06., miris 1954.27.11., vadīja no 1918. – 1950. gadam. Šobrīd slimnīcas valdes priekšsēdētājs  Juris Bogužs, dzimis 1949.g.06.03., vada no 2009. gada 01.jūlija.
    1995. gada martā pamatojoties uz Dobeles rajona padomes rīkojumu tika izveidotas divas iestādes: Dobeles rajona centrālā slimnīca un pašvaldības organizācija „Dobeles poliklīnika”. 1996. gada 05. -06. Dobeles rajona centrālā slimnīca tika reorganizēta par bezpeļņas organizāciju „Dobeles rajona centrālā slimnīca” ( BO „Dobeles RCS” ), kopš 2001. gada jūnija abas augstāk minētās organizācijas apvienotas un izveidota viena bezpeļņas organizācija ar ierobežotu atbildību „Dobeles un apkārtnes slimnīca”, bet 2001. gada 25. jūnijā tika izveidota peļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dobeles un apkārtnes slimnīca”.

E-pieraksts

Eveselības punkts

Rentgena izmeklējuma maksas apjomu nosaka nosūtījuma veids.

Kontakti

Ambulatorās nodaļas reģistratūra
+371 63722375

Radioloģijas nodaļas reģistratūra
+371 63722407

Uzņemšanas nodaļa
+371 63723442

E-pasts
[email protected]


Ģimenes ārstu konsultatīvas tālrunis
+371 66016001

Nacionāla veselības dienesta informatīvais tālrunis
+371 80001234

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana
03 , 112, 113

Darba laiki

Speciālistu darba laiki

Sekot @dobelesslimnica