Dobeles un apkārtnes slimnīcas stacionāra un diagnostikas ēku jumta tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    01.11.2013
     Līguma priekšmets    Buvdārbi
     Iepirkuma identifikācijas numurs    Nr. SIA „DA slimnīca” 2013/07
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    līdz 2013. gada 11.novembrim plkst.13:00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    13 800.65
     Piegādātais    SIA
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts