Ciskas kaula proksimālās daļas un diafīzes, lielā lielkaula lūzumu osteosintēzes sistēmas un tām pielāgoto instrumentu komplekti

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    16.04.2013
     Līguma priekšmets    Medicīniskās aparatūras piegāde
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „DA slimnīca“, 2013/03
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    līdz 2013. gada 29. aprīļa pulksten 13:00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    19 507.57
     Piegādātais    SIA „SIA „LATMED-PRO”, Reģ.Nr. 40002051533
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts