C-loka rtg iekārtas iegāde

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    31.10.2011  
     Līguma priekšmets    C-loka rtg iekārtas iegāde
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” 2011/08
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    līdz 2011. gada 5. decembra, pulksten 13:00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    
     Piegādātais    
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts