Būvdarbi – Energoefektivitātes paaugstināšana SIA

     Procedūras statuss    🔒 Pabeigts
     Procedūras uzsākšanas datums    04.03.2014
     Līguma priekšmets    Buvdārbi
     Iepirkuma identifikācijas numurs    Nr. SIA “DA slimnīca” 2014/02
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    līdz 2014. gada 1.aprīlim, plkst. 13:00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    
     Piegādātais    
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts