Būvdarbi – Energoefektivitātes paaugstināšana SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” ēkā

     Procedūras statuss     Pārtraukts
     Procedūras uzsākšanas datums    09.08.2013
     Līguma priekšmets    Buvdārbi
     Iepirkuma identifikācijas numurs    SIA “DA slimnīca” 2013/04
     Piedāvājumu iesniegšanas termiņš    līdz 2013. gada 09.septembrim, plkst. 13:00
     Līgumcena EUR (bez PVN)    
     Piegādātais    
     Iepirkuma dokumentācija ZIP versijā    🖿 Dokumentācija
     Iepirkuma kontaktpersona    Silvija Platače, Tālr. +371 63781146

Related Posts